Skip to main content

Maatschappij van Welstand

Begrijpend Leven is in 2022 verkozen tot één van de winnaars van de jubileumsubsidie bij het jubeljaar van 200 jaar Maatschappij van Welstand.

Ter gelegenheid van dit jubeljaar wil Maatschappij van Welstand met extra jubileumsubsidies een stimulans geven aan veelbelovende projecten met een vitaliserend, innovatief en duurzaam karakter. De toekenningen zijn op 12 oktober bekend gemaakt tijdens het relatie-event in het Spoorwegmuseum waarin de betekenis van filantropie en de rol van de charitatieve sector in onze maatschappij centraal stonden.

“De combinatie tussen project in de praktijk met een lokale inbedding en actie  -onderzoek is goed doordacht en geeft ook meer mogelijkheden om te leren van de ervaringen en deze breed te delen in kerkelijk Nederland. Het hieraan gekoppelde promotieonderzoek geeft dit project een stevige basis.”

Jury Jubileumsubsidie Maatschappij van Welstand

Maatschappij van Welstand zal Begrijpend Leven langjarig ondersteunen met haar kennis, netwerk en financiën.