Skip to main content

Over Begrijpend Leven

Voor een groeiende groep jongeren en jongvolwassenen binnen evangelische en protestantse kerken is geloven in God, het deel uitmaken van een geloofsgemeenschap en het lezen van de Bijbel steeds minder vanzelfsprekend.

Deze groep ziet in de kerk geen antwoord op hun vragen en vaak ontbreekt de relevantie van het geloof voor hun alledaagse leven. Ze staan niet persé negatief tegenover de kerk, maar in de praktijk missen ze verbinding en relevantie. Ze zoeken daarom vooral buiten de kerk, waar de leemte inmiddels goed is gevuld met een brede markt voor zin-en betekenisgeving.

Voor een beduidende groep millennials en generatie uit evangelische en Baptisten (en breder: evangelisch Protestantse) kerkenbleek de coronacrisis een moment om de balans op te maken over kerk en geloof, en daarmee ook een moment om de kerk vaarwel te zeggenVaak zijn ze op papier nog wel betrokken bij de kerk, maar veel predikanten merken op dat ze niet langer meer naar samenkomsten en overige activiteiten komen.

Deze ontwikkeling is niet nieuw. Al langer is er binnen de evangelische wereld sprake van een (stille) leegloop van deze generatiesProject Begrijpend Leven werkt vanuit de veronderstelling dat bestaande kerken veel te bieden hebben voor millennials, en andersom, millennials voor bestaande kerken.

Geloven doe je samen, bij voorkeur in een diverse, intergenerationele geloofsgemeenschapToch zien we dat bestaande kerken vastlopen in een verenigingscultuuren een modernistisch, fundamentalistische en/of normatieve evangelische geloofsopvatting.

Voor nieuwe generaties zijn zowel deze verenigingscultuur (het langdurig lid zijn van een organisatie) als deze evangelische geloofsopvatting niet langer vanzelfsprekend of zelfs vervreemdend. Zij vinden binnen de kerk weinig ruimte om hier het gesprek over te voeren, en missen vaak zelf de (theologische) bagage om dat gesprek aan te gaan. Als deze groep jonge mensen geen plek meer weet te vinden in de kerk staade vitaliteit van de kerk op het spel.

Er ligt daarmee een dringende uitdaging om nieuwe wegen te zoeken voor een kerk waar ook nieuwe generaties zich thuis voelen, geïnspireerd worden door het evangelie, om zo dienend aanwezig te zijn in de cultuur. Begrijpend Leven gaat die uitdaging aan. 

Concreet gaan we met kerken, voorgangers en millennials op zoek naar een praktische Bijbelse hermeneutiek, die past bij vragen die leven onder miellnnials. Dat doen we via onderzoek, waarbij het geloofsgesprek en het leerproces hand-in-hand samengaan. Via dit platform doen we verslag van onze ontdekkingen en afwegingen.

Mensen

Marijn Vlasblom (1987) is projectcoördinator en zelf millennial, docent, vader én voorganger. De grote zoektocht van zijn generatiegenoten rondom de kerk, de Bijbel, het goede leven en de reikwijdte van het evangelie raken hem persoonlijk en in zijn bediening als voorganger en docent. Hij geeft o.a. de vakken Missie in Context en Gemeentepraktijken, waarbij hij de brug tussen inspirerende theologie met de praktijken van het alledaagse probeert te leggen. Als coördinator is hij verantwoordelijk voor o.a. de Millennial Challenge, de podcast, vlogs, blogs en nieuwsitems. Meer weten?