Skip to main content

Unie-ABC

Begrijpend Leven is een initiatief van Unie-ABC en het Baptisten Seminarium. Unie-ABC is een fusie van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) en de Unie van Baptistengemeente. Samen vertegenwoordigen zij c.a. 140 kerken door heel Nederland.

Het Baptisten Seminarium geeft de opleiding vorm tot voorgangers en leiders binnen Unie-ABC kerken, maar ook breder in de evangelische beweging. 

Door een schenking van de vroegere Baptistengemeente Den Haag werd het mogelijk om Begrijpend Leven als project steviger en breder neer te zetten. Zij gaven bij hun schenking aan dat dit bedoeld was "om de resultaten van het werk dat binnen het seminarium wordt gedaan vruchtbaar aan te wenden voor de ontwikkeling van verdere theologische professionalisering van plaatselijke (Unie-ABC) gemeenten. Gemeenten die zoeken naar (nieuwe) inzichten om als vitale, christelijke gemeenschappen in deze tijd te leven." 

Dit is exact wat we met Begrijpend Leven voor ogen hebben: door onderzoek naar kerkvernieuwing bijdragen aan gezonde intergenerationele, vitale kerken.